Troskliwe australopiteki


Wydawać by się mogło, że tylko dziś ojcowie pomagają wychowywać dzieci. Jednak już 4 miliony lat temu nasi dalecy przodkowie - australopiteki postępowały podobnie, czego dowodzą badania Jeremy’ego M. DeSilva z Boston University.

Uczony analizował dane zebrane podczas badań nad hominidami - naszymi wymarłymi przodkami oraz wielkimi małpami naczelnymi. Było wiadomo, że ludzkie noworodki są proporcjonalnie większe niż małpie. Waga nowonarodzonego szympansa wynosi ok. 3 procent wagi jego matki, zaś u człowieka współczesnego - 6 procent.DeSilvę interesowało, kiedy doszło tej ewolucyjnej zmiany.

 Wcześniej sądzono, że miało to miejsce około 2 milionów lat temu, kiedy na arenie dziejów pojawił się pierwsza istota z rodzaju Homo - Homo erectus. Tymczasem badania amerykańskiego uczonego dowodzą, że już u australopiteków, waga noworodka przekraczała 5 proc. wagi matki. Odkrycie to ma bardzo daleko idące konsekwencje dla historii ludzkości. Ponieważ takie ciężkie dziecko trudno jest ze sobą cały czas nosić, De Silva sugeruje, że samce australopiteków oraz inni członkowie grupy musieli pomagać matkom w wychowywaniu potomstwajeden4sty2011

Anna Piotrowska