Get Adobe Flash player

Troskliwe australopiteki


Wydawa by si mogo, e tylko dzi ojcowie pomagaj wychowywa dzieci. Jednak ju 4 miliony lat temu nasi dalecy przodkowie - australopiteki postpoway podobnie, czego dowodz badania Jeremy?ego M. DeSilva z Boston University.

Uczony analizowa dane zebrane podczas bada nad hominidami - naszymi wymarymi przodkami oraz wielkimi mapami naczelnymi. Byo wiadomo, e ludzkie noworodki s proporcjonalnie wiksze ni mapie. Waga nowonarodzonego szympansa wynosi ok. 3 procent wagi jego matki, za u czowieka wspczesnego - 6 procent.DeSilv interesowao, kiedy doszo tej ewolucyjnej zmiany.

 Wczeniej sdzono, e miao to miejsce okoo 2 milionw lat temu, kiedy na arenie dziejw pojawi si pierwsza istota z rodzaju Homo - Homo erectus. Tymczasem badania amerykaskiego uczonego dowodz, e ju u australopitekw, waga noworodka przekraczaa 5 proc. wagi matki. Odkrycie to ma bardzo daleko idce konsekwencje dla historii ludzkoci. Poniewa takie cikie dziecko trudno jest ze sob cay czas nosi, De Silva sugeruje, e samce australopitekw oraz inni czonkowie grupy musieli pomaga matkom w wychowywaniu potomstwajeden4sty2011

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy