Get Adobe Flash player

Neandertalczycy gustowali w gotowanych warzywach i zboach. Oznacza to, e ich dieta niczym nie rnia si od jadospisu naszych bezporednich przodkw- Homo sapiens. O tym zaskakujcym odkryciu donosi najnowszy ?Proceedings of the National Academy of Sciences? (PNAS).

Do tej pory uczeni byli przekonani, e Neandertalczycy jedli gwnie miso duych zwierzt. Dlatego kiedy na zajmowanych przez nie terenach pojawi si Homo sapiens, ktry polowa na te same stworzenia - nasi kuzyni nie wytrzymali konkurencji, zaczli godowa, a po pewnym czasie wymarli. Zdolno jedzenia zarwno misa, jak i przetwarzanych rolin miaa by jedn z cech, dajcych Homo sapiens przewag nad neandertalczykami.

Tymczasem badania resztek poywienia uwizionych w kamieniu nazbnym dowiody, e Neandertalczycy jedli bardzo duo rolin, ktre na dodatek gotowali czy piekli. Analizy dokona zesp trzech amerykaskich uczonych pod kierunkiem Amandy G. Henry z
Smithsonian National Museum of Natural History. Badaczki zajy si zbami pochodzcym ze szcztkw znalezionych w dwch miejscach: Belgii oraz Iraku.


Okazao si, e yjcy na zachodzie Europy neandertalczycy gustowali w korzeniach lilii wodnych oraz rolinach z rodzaju Sorghum, do ktrego naley uprawiane w Afryce zboe - sorgo. Z kolei nasi kuzyni z Bliskiego wschodu, woleli jczmie, roliny z rodzaju bobowatych (by moe byy to soczewica lub wyka) oraz daktyle. Wedug uczonych oznacza to, e pod wzgldem jadospisu neandertalczycy w niczym nie rnili si od Homo sapiens. Na dodatek procedura zbierania i przygotowywania poywienia wymuszaa konieczno podziau pracy, co dowodzi istnienia u nich skomplikowanej struktury spoecznej, w formie przypisywanej do tej pory jedynie Homo sapiens. Nadal wic nie wiadomo dlaczego mniej wicej 30 tys. lat temu neandertalczycy wyginlijeden4sty2011

Anna Piotrowska 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy