Rodzinni neandertalczycy


Neandertalskie rodziny do złudzenia przypominały nasze. Badania DNA dowodzą, że neandertalki opuszczały rodziców i zamieszkiwały z rodziną swego partnera. Takie wnioski płyną ustaleń hiszpańskich naukowców, których pracę publikuje „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Uczeni badali szczątki 12 osobników znalezionych w miejscu zwanym El Sidron w hiszpańskiej Asturii. Neandertalskie kości miały 49 tys. lat i spoczywały w jaskini, która zawaliła się tuż po tym, jak zostały tam umieszczone. Pobrano z nich mitochondrialne DNA, a więc takie, które matka przekazuje dziecku. Pozwala ono na prześledzenie danego rodu w linii matczynej. Analizy wykazały, że wśród tych kilkunastu osobników, można wyodrębnić zaledwie trzy osobne linie mitochondrialnego DNA, przy czym siedmiu neandertalczyków należało do tej samej linii A. Do linii B - czterech, a C - zaledwie jeden.

Co ciekawe, znalezieni w jaskini osobnicy byli w różnym wieku. Wśród sześciu dorosłych neandertalczyków znajdowało się trzech mężczyzn, a wszyscy należeli do tej samej genetycznej lini oznaczonej jako A. Tymczasem dorosłe kobiety, a więc ich potencjalne partnerki - miały mitochondrialne DNA należące do linii A, B i C.

Na tej postawie uczeni sądzą, że neandertalczycy tworzyli społeczności patrylokalne, czyli takie, gdzie młodzi po założeniu własnej rodziny zamieszkiwali wspólnie z rodzicami mężczyznyjeden4sty2011

Anna Piotrowska

 


 

EurekNews.pl, Anna Piotrowska: - Przebadaliście szczątki 12 neandertalczyków w różnym wieku, sześcioro z nich to dorośli. Dlaczego sądzicie, że tworzyli jedną rodzinę?

Carles Lalueza-Fox, Universitat Pompeu Fabra, jeden z dwóch głównych autorów pracy w PNAS-ie: - Z powodu ich genetycznej jednorodności oraz geologicznych i archeologicznych informacji na temat tego, w jaki sposób znaleźli się w jaskini.

EurekNews.pl: Ślady na kościach sugerują, że zostali zjedzeni. Kto to zrobił?
Lalueza-Fox : Inni neandertalczycy, bo 49 tys. lat temu naszych przodków z gatunku Homo sapiens nie było jeszcze wtedy w Europie. Ślady kanibalizmu są też znane z innych neandertalskich stanowisk, na przykład Vindiji w Chorwacji.

EurekNews.pl: Wracając do badań genetycznych, trzech dorosłych mężczyzn miało to samo mitochondrialne DNA. Czy byli braćmi, synami tej samej kobiety?

Lalueza-Fox : Mogli być kuzynami w pierwszej linii (synami dwóch sióstr) albo wujem i siostrzeńcami. Jednak z logiki wynika, że byli braćmi.

EurekNews.pl: Mitochondrialne DNA jednej z trzech dorosłych kobiet, której szczątki badaliście, także należy do linii A. Czy mogła to być ich siostra lub matka?

Lalueza-Fox : To możliwe.Niewykluczone też, że była ona matką 5-6-letniego neandertalskiego dziecka, którego szczątki znaleziono w jaskini El Sidron. Ono także należy do linii genetycznej A. Na podobnej zasadzie przypuszczamy , że kolejna neandertalka, której mitochondrialne DNA należało do linii C, była matką dwojga innych dzieci z jaskini - jedno miało ok. 5, drugie ok. 2-3 lat.