Get Adobe Flash player

Supersłownik ukończony

Oto prawdziwa gratka dla miłośników starożytnego Bliskiego Wschodu.  Po 90 latach od publikacji pierwszego tomu, Oriental Institut w Chicago wydał ostatnią część słownika języka akadyjskiego.  Dzieło liczy w sumie 21 tomów.  W sposób niezwykle szczegółowy omawia wszystkie znane wyrazy głównego języka Mezopotamii, którym mówiono w tym rejonie od około 2500 r. p.n.e. do 100 r. n.e.

Ten specyficzny słownik zawiera około 28 000 haseł. Oprócz zwykłego tłumaczenia na angielski,  każde słowo zostało podane w kontekście, w jakim znaleziono je w starożytnych tekstach. Zwykłemu zapisowi towarzyszy zapis klinowy. Dlatego, na przykład objaśnienie słowa „umu”, czyli dzień zajmuje aż 17 stron.

Żeby było ciekawiej, słownik nazywa się Chicago Assyrian Dictionary, w skrócie CAD. Użyty w nazwie pierwszych tomów język asyryjski, okazał być się jednak tylko jednym wielu z dialektów starożytnego języka akadyjskiego.

- To esencja kultury starożytnej Mezopotamii – mówi Gil Stein, dyrektor Oriental Institute University of Chicago – i nieodzowne narzędzie dla każdego badacza zajmującego się tamtym regionem. Ekscytacji nie kryją także inni naukowcy powiązani z tym długoletnim projektem. - Odkopując tabliczki pokryte pismem klinowym znajdujemy listy o nowonarodzonych dzieciach lub o pożyczce do czasu zbiorów. Możemy zobaczyć, że gdzieś tam, kiedyś, żyli ludzie tacy sami jak my, z podobnymi troskami i radościami - komentuje Robert Biggs, emerytowany profesor Oriental Institute University of Chicago2011_06_08_c

Łukasz Wojnarowicz

CZYTAJ TAKŻE