Inkowie sprzed 440 lat

Społeczeństwo starych kobiet i bardzo małych dzieci - takie unikalne informacje o demografii upadającej cywilizacji zawiera hiszpański dokument, powstały niedługo po podboju inkaskiego imperium przez konkwistadorów. Jego analizą zajęli się naukowcy z U.S.A. i Australii, a wyniki swoich badań opublikowali w najnowszym numerze „Current Anthropology”.

Spisu dokonał w 1569 roku proboszcz z parafii założonej w centrum inkaskiego imperium, w peruwiańskiej dolinie Yucay. Duża wartość tego dokumentu leży w jego szczegółowości. Policzono w nim nie tylko liczbę mężczyzn w 800 gospodarstwach, ale też kobiet i dzieci. Ludzi podzielono na wąskie grupy wiekowe, co umożliwiło wnikliwe statystyczno – demograficzne analizy.

Z dokumentu wyłania się mroczny obraz wyniszczonej walkami i epidemiami społeczności. Według wyliczeń populacja z grupy wiekowej od 45 do 64 lat, składała się głównie z kobiet. Jest to ślad po krwawych walkach z hiszpańskimi najeźdźcami, w których zginęła większość mężczyzn. (Podbój państwa Inków zakończył się w 1533 roku). Podobny brak równowagi płci zauważono w przedziale wiekowym 25 – 29. Uznaje się to za efekt wykorzystywania młodych mężczyzn do niewolniczej pracy na plantacjach koki. Zauważalna jest także mała liczba dzieci w wieku 10 – 14 lat. Również tłumaczy się to zmniejszeniem liczby potencjalnych ojców, jak i występowaniem epidemii, które zawsze w pierwszej kolejności dotykają młodsze osoby.

Zaskakująca okazała się jednak liczba najmłodszych dzieci. Była ona proporcjonalnie dużo większa od innych grup wiekowych. Uczeni uznali to za początek odradzania się populacji, pomimo bardzo ciężkich warunków. 

- Brutalna hiszpańska administracja była odpowiedzialna za wyniszczenie inkaskiej populacji – mówi Alan Covey z Southern Methodist University, jeden z autorów pracy w „Current Anthropology”. W końcu to zwycięzcy piszą historię2011_05_24_c

Łukasz Wojnarowicz