Wyginęli wcześniej?

Neandertalczycy wyginęli około 40 tysięcy lat temu, 10  tysięcy lat wcześniej niż do tej pory sądzono. Przynajmniej na Kaukazie - dowodzą wyniki datowania metodą C-14 neandertalskich szczątków z rosyjskiej jaskini Mezmaiskaja. Donosi o nich najnowsze wydanie „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS-u).

Neandertalskie szczątki z tej jaskini były już raz datowane - w 2000 roku. Wtedy badanie dowodziło, że nasi kuzyni mieszkali tam jeszcze 30 tysięcy lat temu. Teraz uczeni pod kierunkiem dr. Rona Pinhasi z University College Cork, analizowali kości niemowlęcia znalezione w ziemi nad wcześniej datowanym materiałem. Teoretycznie więc, próbki powinny dać jeszcze młodsze daty. Tak się jednak nie stało. Prawdopodobnie przeprowadzone wcześniej analizy były niedokładne, albo próbki uległy „odmłodzeniu” na skutek zanieczyszczenia.

Według zespołu Pinhasi najnowsze wyniki badań są jednoznaczne: ostatni neandertalczyk przebywał w jaskini ok. 39,5 tysiąca lat temu. Data ta pokrywa się z ostatnimi wynikami datowań innych neandertalskich stanowisk na Kaukazie i zbiega się w czasie przybyciem w ten rejon naszych
bezpośrednich przodków - współczesnych Homo sapiens. Jeśli obie grupy ludzi żyły obok siebie, to przez bardzo krótki okres czasu, najwyżej kilkaset lat.

Pinhasi sądzi jednak, że w ogóle nie doszło do ich spotkania. - Neandertalczycy oraz przedstawiciele gatunku Homo sapiens nie współegzystowali na terenie Kaukazu i podobny scenariusz wydarzeń jest możliwy także dla innych regionów Europy. Wiele neandertalskich stanowisk mogło zostać, tak jak nasze, błędnie wydatowanych - mówi uczonybrak

Anna Piotrowska