Get Adobe Flash player

Mia by mionikiem orzechw, owocw oraz lici drzew, ale nowe badania dowodz, e jad gwnie traw. Naszego kuzyna - Paranthropusa boisei nie moemy ju duej nazywa ?dziadkiem do orzechw? - dowodzi na amach dzisiejszego ?Proceedings of the National Academy of Sciences? (PNAS-u) zesp Thure Cerlinga z University of Utah.

Pierwsza czaszka paranthropusa zostaa znaleziona w 1959 roku w Tanzanii, w wwozie Olduvai przez synnych paleoantropologw Mary i Louisa Leakey?w. Uczeni pocztkowo sdzili, e maj do czynienia ze szcztkami jednego z australopitekw. Kolejne znaleziska pozwoliy jednak ustali, e paranthropusy byy potomkami australopitekw, podobnie jak istoty z rodzaju Homo. (Czyli de facto naszymi kuzynami). Zamieszkiway wschodni Afryk 2,3 - 1,2 miliona lat temu. Cech charakterystyczn tych stworze byy potne szczki oraz wielkie paskie zby. Wedug naukowcw, miay one suy paranthropusom do rozgniatania orzechw, pestek oraz twardych owocw. Opinia ta utrzymywaa si przez 50 lat.


Film: Zobacz rekonstrukcj czaszki Paranthropusa boisei

Nowe badania dowodz, e byo inaczej. Zesp Cerlinga przeprowadzi izotopow analiz 24 zbw 22 paranthropusw, yjcych w rnych czciach wschodniej Afryki na przestrzeni 500 tys. lat - od 1,9 do 1,4 miliona lat temu. Badanie to mierzyo zawarto poszczeglnych
izotopw wgla w szkliwie. Ich stosunek moe si rni w zalenoci od tego, jaki
rodzaj rolin jada dana istota.

Okazao si, e w szkliwie paranthropusw zdecydowanie przewaa izotop spotykany w trawach oraz turzycach. W niektrych przypadkach jego zawarto sigaa 91 proc.! - Dieta paranthropusa nie rnia od tego, co jady wczesne zwierzta rolinoerne: przodkowie zebr, wi, hipopotamw oraz gucw. Wszyscy poywiali si przy tym samym stole - mwi Cerling.

Paskie zby, podobnie jak u innych rolinoercw, suyy naszym kuzynom najprawdopodobniej do rozcierania pokarmu. - Szczerze mwic, nie spodziewalimy si znale wrd naczelnych odpowiednika krowy, nawet wrd bocznych odgazie tej rodziny -
mwi wspautor artykuu w PNAS-ie Matt Sponheimer z University of Colorado-Boulder.
- Gdybymy wyniki naszych bada zaprezentowali 20 lat temu na konferencji naukowej zostalibymy wymiani - dodaje.

Dieta paranthropusa rnia si znaczco od tego, co jady inne yjce wtedy hominidy: australopiteki oraz Homo erectusy. Dieta tych ostatnich opieraa si na owocach, orzechach, larwach owadw, by moe liciach drzew i misie innych zwierzt. Wiele wskazuje, e Paranthropus boisei by wsko wyspecjalizowanym gatunkiem, ktry zamiast rywalizowa z innymi naczelnymi o poywienie zaj zaniedban przez nie nisz.

Mimo tego, nie udao mu si przetrwa. By moe jedn z przyczyn zagady paranthropusw bya nieobecno biaka zwierzcego w ich diecie. Wedug jednej z teorii, to wanie ono przyczynio si do gwatownego rozwoju mzgu u istot z rodzaju Homo - naszych bezporednich przodkwbrak

Anna Piotrowska 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy